Årsmøte 2022 – Hovin IL

22. mars kl.18:30
Hovin samfunnshus

Saksliste

  1. Godkjenne de stemmeberettigete
  2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å undertegne protokollen.
  4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger (ski, trim, allidrett, håndball og Kvennabakkens venner).
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  6. Behandle forslag og saker.
  7. Fastsette medlemskontingent og terningsavgift.
  8. Vedta idrettslagets budsjett og økonomiplan.
  9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  10. Foreta følgende valg, jfr. organisasjonsplanen

Saker må være styret i hende innen 15. mars
post@hovinil.no

Velkommen!

Dette innlegget ble publisert i Hovedstyret. Bokmerk permalenken.