Hovin IL–kontingenter

Medlemskontingenter og treningsavgifter for 2017/18 – jfr. årsmøte i 2017.

Alle personer som er med på en eller annen form for fast aktivitet i regi av Hovin IL betaler for «aktivt medlemskap» . Støttemedlem er en person som ikke deltar i noen form for aktivitet, men som ønsker å støtte idrettslaget likevel. Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.  Faktureres ut til medlemmene i januar måned eller når medlemmene melder seg inn.

Aktivt enkeltmedlemskap under 18 år 150,-
Aktivt enkelt medlemskap over 18 år 200,-
Aktivt enkelt medlemskap over 62 år 100,-
Støttemedlem 100,-
Familiemedlemskap 300,-
Æresmedlemskap 0,-

Hovin IL justerer treningskontingenten slik at den harmonerer mellom de ulike avdelingene og årsklasser.  Treningskontingent faktureres ut pr. halvår og kreves inn etter sesongstart.

Det gis ikke søskenmoderasjon på treningskontingent.

Treningsavgifter Håndball
For å delta på organisert håndball må det betales medlemsavgift og treningsavgift og lisens fra det året du fyller 13. Lisensen er justert ut i fra aldersgruppe.

10 år
11/12 år
13/14 år
15/16 år
Senior
Student
400,-
500,-
650,-
800,-
1200,-
1000,-
Aldersinndeling Lisens Lisens+
Født i 1997 eller tidligere 1195,- 1455,-
Født 01.01.1998 – 31.12.2002 1090,- 1345,-
Født 01.01.2003– 31.12.2004 790,- 990,-
Født i 2005 (Forfall 01.01.2016) 400,- 500,-
Kun spill i Veteran-NM 600,- 730,-
Ved oppstart etter 01.01.2018
Født i 1997 eller tidligere 600,- 730,-
Født 01.01.1998 – 31.12.2002 545,- 675,-
Født 01.01.2003 – 31.12.2004 400,- 500,-

Treningsavgifter trimtilbud

For å  delta i Hovin Ils organiserte trimtilbud må det betales medlemsavgift og treningsavgift som håndballtrim, volleyballtrim, styrketreninger, innebandy, fotball, eller liknende. Det kreves ikke treningsavgift for skitrim/turer- Det betales 300 kr for å delta på 1 eller flere trimaktiviteter.

Trim, diverse aktiviteter (håndballtrim, volleyballtrim, styrketreninger, innebandy, fotball, eller liknende) Det betales totalt kr 300 for èn eller flere aktiviteter

Treningsavgifter Volleyball
For å delta i Hovin Ils organiserte trimtilbud må det betales medlemsavgift og treningsavgift: Volleyball (ikke trim-tilbudet):

Volleyball voksne Det betales totalt kr 300 for èn eller flere aktiviteter.

Treningsavgifter Allidrett 6-12 år

Det er ingen treningsavgift på allidretten. Det tas egenandel /påmeldingsavgift på spesielle arrangementer, cuper etc. Det må betales medlemsavgift for å delta på allidrettens tilbud.

Treningsavgifter langrenn

For å delta på organiserte skitreninger: må det betales medlemsavgift og treningsavgift.

Ved deltakelse på poengrenn /andre skirenn må det betales særskilt påmeldingsavgift for å delta på renn.  Avgiftens størrelse bestemmes foran hver sesong av leder for langrenn. Det betales ikke medlemsavgift for å delta på poengrenn.
Organisert skitrening har følgende treningsavgifter:

Skitrening barn 300,-
 Poengrenn  0,-

GENERELT FOR ALLE AVDELINGER
Dersom avdelingene deltar på «bort-reisecup»/samlinger dekker Hovin IL 500 kroner for hvert aktivt medlem som er med. (betaler treningsavgift)