Hovin IL–kontingenter

Medlemskontingenter og treningsavgifter for, jfr. vedtak årsmøte i 2018.

Alle personer som er med på en eller annen form for fast aktivitet i regi av Hovin IL betaler for «aktivt medlemskap» . Støttemedlem er en person som ikke deltar i noen form for aktivitet, men som ønsker å støtte idrettslaget likevel. Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.  Faktureres ut til medlemmene i april måned eller når medlemmene melder seg inn.

Aktivt enkeltmedlemskap under 18 år 150,-
Aktivt enkelt medlemskap over 18 år 200,-
Aktivt enkelt medlemskap over 62 år 100,-
Støttemedlem 100,-
Familiemedlemskap 300,-
Æresmedlemskap 0,-

Hovin IL justerer treningskontingenten slik at den harmonerer mellom de ulike avdelingene og årsklasser.  Det gis ikke søskenmoderasjon på treningskontingent.

Treningsavgifter Håndball

For å delta på organisert håndball må det betales medlemsavgift og treningsavgift og lisens fra det året du fyller 13. Lisensen er justert ut i fra aldersgruppe, for satser se her. Faktureres èn gang pr. sesong.

10 år

11/12 år

13/14 år

15/16 år

Senior

Student

400,-

500,-

650,-

800,-

1200,-

1000,-

Treningsavgifter trimtilbud

For å  delta i Hovin Ils organiserte trimtilbud må det betales medlemsavgift og treningsavgift som håndballtrim, volleyballtrim, styrketreninger, innebandy, fotball, eller liknende. Det kreves ikke treningsavgift for basic styrke, skitrim/turer- Det betales 300 kr. for å delta på 1 eller flere trimaktiviteter per halvår. Faktureres for høst og vår.

Trim, diverse aktiviteter (håndballtrim, volleyballtrim, styrketreninger, innebandy, fotball, eller liknende) Det betales totalt kr 300 for èn eller flere aktiviteter

Treningsavgifter Allidrett 6-12 år

Det er ingen treningsavgift på allidretten. Det tas egenandel /påmeldingsavgift på spesielle arrangementer, cuper etc. Det må betales medlemsavgift for å delta på allidrettens tilbud.

Treningsavgifter langrenn

For å delta på organiserte skitreninger må det betales medlemsavgift og treningsavgift. Treningsavgift differensieres etter alder og aktiv deltakelse på skirenn hvor man representerer Hovin IL. Faktureres èn gang pr. sesong.

Avgiftens størrelse bestemmes foran hver sesong av leder for langrenn.

Utøvere over 13 år skal i tillegg betale lisens via min idrett, dette er utøverens ansvar å besørge og lisensen følger skiforbundets priser og vedtekter.

Ved deltakelse på poengrenn /andre skirenn må det betales særskilt påmeldingsavgift for å delta på renn og er åpen for både medlemmer og ikke-medlemmer. Avgiftens størrelse bestemmes foran hver sesong av leder for langrenn. Det betales ikke medlemsavgift for å delta på poengrenn.

Organisert skitrening har følgende treningsavgifter:

skikontingent.png

GENERELT FOR ALLE AVDELINGER

Dersom avdelingene deltar på «bort-reisecup»/samlinger dekker Hovin IL 500 kroner for hvert aktivt medlem som er med. (betaler treningsavgift)