Hovin IL – Kontaktinfo

Adresse til Hovin IL
Hovin idrettslag
Postboks 55
7236  HOVIN I GAULDAL
Organisasjonsnummer:
Org. nr.: 984 47 5454
Bankkonto nr.:
4230.57.76879  i Melhusbanken
VIPPS: #64355
Hovedlaget
Avdeling 1
Ledelse
post@hovinil.no
Håndball
Avdeling 2
Ledelse
handball@hovinil.no
Ski
Avdeling 3
Ledelse
ski@hovinil.no
Allidrett
Avdeling 4
Ledelse
allidrett@hovinil.no
Trim
Avdeling 5
Ledelse
trim@hovinil.no
Anlegg
Avdeling 6
Ledelse

Annen kontaktinfo:
fakturamottak@hovinil.no
annonse@hovinil.no
reklame@hovinil.no
medlem@hovinil.no
okonomi@hovinil.no
dommerkontakt@hovinil.no