Hovin il- forsikring

Hovin Idrettslag har forsikringene gjennom Melhusbanken. Dette er i tråd med Norges Idrettsforbund regler. Hovin IL har ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen for hvert enkelt anlegg dekker skader som påføres person og/eller andres ting når idrettslaget kan lastes for skaden, f.eks om utstyr løsner.  Her kan muligens idrettslaget lastes for å ha gjort en for dårlig jobb i forhold til rydding før trening. Ansvarsdekningen kan her komme til anvendelse.

Dette kan være under arrangement eller organisert aktivitet.

  • Alle anlegg og bygninger med inventar er forsikret
  • Ansvarsforsikring som dekker skader som påføres person og/eller andres ting når idrettslaget kan stilles til ansvar for skaden
  • Aktive som er tilknyttet et forbund, for eks. skiforbundet og betaler lisens, har ulykkesforsikring via forbundet
  • Mosjonister som driver aktivitet i regi av idrettslaget og skader seg uten at idrettslaget kan stilles til ansvar for skaden må ha privat forsikring.

Ansvarsnummer Hovin IL: 5239335

Skjema for bruk ved skade: Skadeskjema Hovin IL