Allidrett – ledelse

epost: allidrett@hovinil.no
Organisasjonsinformasjon; klikk her.

Funksjon Navn Telefon Epost
Leder Connie Brenda Moen  40482159 cbm@live.no