Allidrett – ledelse

epost: allidrett@hovinil.no
Organisasjonsinformasjon; klikk her.

Funksjon Navn Telefon Epost
Leder Karin Olsen 95471304 allidrett@hovinil.no