Håndball

håndballavdelinga

Velkommen til håndballavdelinga ved Hovin IL. Her finner dere aktuell informasjon over lagene, trenere, treningstider, dommere og andre ting.

Se i menyene under “HÅNDBALL” for info om ledelse, lagene, kampoppsett, baner og treningstider, dommere m.m.

Epostadresse direkte til håndballavdelingens leder: handball@hovinil.no

Vi har et tilbud til gutter og jenter fra høsten de begynner i 3.trinn. I har lag på både jente- og guttesiden, og har et godt samarbeid med Trønder-Lyn på alle årsklasser. På enkelte lag har vi også samarbeid med Sokna. Vi er opptatt av at alle skal oppleve trivsel og mestring, og vi har fokus på å bygge godt miljø i laget, i tillegg til å tilrettelegge for sportslig utvikling både individuelt og i samspill.
Vi trener i Lundahallen og Horghallen som begge ligger på Lundamo. Alle lag stiller i serie som varer fra begynnelsen av september til slutten av mars. Hvert år avslutter vi sesongen med å reise på overnattingscup med alle aldersbestemte lag. Denne foregår i siste del av april, og er et av årets absolutte høydepunkter for mange av spillerne.

Vi tilbyr også mange kurs, blant annet for trenere og dommere, gjennom Norges Håndballforbund.
Har du lyst til å bli en del av oss – enten som spiller, trener, dommer eller «altmuligmann» – er du hjertelig velkommen!

Ta kontakt med en av oss, og vi vil hjelpe deg i gang. Håndball er gøy!!!!!