Langrenn – Ledelse

epost: langrenn@hovinil.no
Organisasjonsinformasjon; klikk her.

Verv Navn Telefon Epost
Leder Svein Erik Jønøand 474 55 110 er-joenl@online.no 
Anleggsansvarlig Håvard Kalvå 906 40387  havardka@online.no
Trenerkoordinator Nils Bakken 901 50186 bakken_nils@hotmail.com
 Arr.ansvarlig Gunn Aase Bergmann  934 07 603