Hovin IL – Styret

Funksjon Navn Epost
Leder Anders Lehn post@hovinil.no
Nestleder Marthe Henriksen Marthehenriksen@yahoo.no
Styremedlem 1/ økonomisjef Jorunn Ødegaard jorunn@odegaardregnskap.no
Styremedlem 2/ rep. avd.lederer Elisabeth W. Lehn ewl@dmmh.no
Styremedlem 3 / allidrett Connie Brenda Moen cbm@live.no
Varamedlem 1 Camilla Trang
Avd. leder Håndball Hilde Halsan Nordtømme
Avd. leder ski  Svein Erik Jønland

Styret 2018.PNG

Øvrige funksjoner: 
Økonomimedarbeidere: Susan Stuen Børseth, Pia Jørgensen
Anleggsansvarlig: Håvard Kalvå
Revisorer:  Nils Bakken og Gunhild Gylland
Valgkomite: Jeanette Stuen (leder)

epost: post@hovinil.no
Organisasjonsinformasjon; klikk her.
Organisasjonskart Hovin IL 2018