Hovin IL – Styret

Funksjon Navn Epost
Leder Siri Aakerli post@hovinil.no
Nestleder Ove Otterholm Ove.otterholm@gmail.com
Kasserer Pia Helen Jørgensen fakturamottak@hovinil.no
Avd. leder Trim Silje Gåsbakk Stuen trim@hovinil.no
Avd. leder Allidrett Karin Olsen allidrett@hovinil.no
Avd. leder Håndball Mona Engan handball@hovinil.no
Avd. leder
Ski
Svein Erik Jønland ski@hovinil.no
Varamedlem Marthe Henriksen marthehenriksen@yahoo.no

Øvrige funksjoner: 
Økonomimedarbeidere: Susan Stuen Børseth, Pia Jørgensen
Anleggsansvarlig: Håvard Kalvå
Kontrollutvalg:  Nils Bakken og Gunhild Gylland og Håvard Kalvå
Valgkomite: Jan Petter Svegård (leder)

epost: post@hovinil.no
Organisasjonsinformasjon; klikk her.
Organisasjonskart Hovin IL 2022