Hovin IL – Styret

Funksjon Navn Epost
Leder Anders Lehn post@hovinil.no
Nestleder Marthe Henriksen Marthehenriksen@yahoo.no
Styremedlem 1/ økonomisjef Jorunn Ødegaard jorunn@odegaardregnskap.no
Styremedlem 2 Elisabeth W. Lehn ewl@dmmh.no
Styremedlem 3 Connie Brenda Moen cbm@live.no
Varamedlem 1 Camilla Trang

Styret.JPG

Øvrige funksjoner: 
Varamedlem Camilla Moum Trang
Økonomimedarbeidere: Susan Stuen Børseth, Pia Jørgensen
Anleggsansvarlig: Håvard Kalvå
Revisorer:  Nils Bakken og Gunhild Gylland
Valgkomite: Jeanette Stuen, Arnstein Trotland, Mona Esphaug, Silje Marita Eggen

epost: post@hovinil.no
Organisasjonsinformasjon; klikk her.
Organisasjonskart for Hovin IL