Allidrett – Aktiviteter

Allidrett-01%20komprimertAllidrett er et aktivitetstilbud for skolebarn fra 1 – 3 og fra 4. – 7.  trinn. I tillegg har vi aktiviteter for 8.-10. trinn også.

Allidrett fokuserer vi på at barna skal ha det gøy og bli kjent med forskjellige idretter, og å bli kjent på tvers av trinnene.

Idretter vi har vært innom er blant annet håndball, fotball, ski, sykling, orientering, innebandy, svømming, turn og dans. De deltar på både håndballcup og fotballcup, og på vinteren er det poengrenn på ski.

Spørsmål, ta kontakt: KLIKK