Årsmøte 2021 Hovin IL – saksliste

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne inkallingen, sakslisten og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger (ski, trim, allidrett, håndball og Kvennabakkens venner)
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  6. Behandle forslag og saker.
  7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.
  8. Vedta idrettslagets budsjett og økonomiplan.
  9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
  10. Foreta følgende valg jfr. organisasjonsplanen
Dette innlegget ble publisert i Hovedstyret. Bokmerk permalenken.