Blir det telefondekning på Kvennabakkan nå?

12804236_10156624826955472_465360515_n12821975_10156624826030472_628693287_n12177798_10156624826395472_205457191_n

 

 

 

 

 

 

For å sette fokus på manglende mobildekning i Tømmesdalen og på Kvennabakkan inviterte beboere i området sammen med idrettslaget relevante talspersoner, og andre brukere, til et dialogmøte for å diskutere hvilke utfordringer dette medfører og hva som er mulig å gjøre for å bedre situasjonen.

12825168_10156624826130472_103986846_n (1)10151602_10156624826275472_1363385555_nDet var godt oppmøte fra de inviterte som bestod av Fylkesrådmann ( for øvrig fra Hovin), kommunestyre-representanter fra både opposisjon (SP) og posisjon (Ap), leder for hjemmesykepleien, idrettslag og dekningsdirektør i Telia.

Møtet ble innledet med en skjets hvor man visualiserte hva som er utfordringa dersom noen blir skadet og man har behov for hjelp. Manglende dekning medførte selvfølgelig at de ikke fikk kontakt med nødetatene. Skjetsen ble avsluttet med overlevering av mer enn 650 underskrifter fra beboere, trafikanter og brukere av skianlegget.

Under dialogen i etterkant ble det servert kaffe og vafler, og
initiativtakerne til møtet fortalte om hvilke utfordringer det medfører å ikke ha mobildekning. Herunder kan nevnes manglende nettilgang som medfører problemer med å gjøre nettbaserte lekser, vanskeliggjør forretningsvirksomhet i området, vanskelig å få tak i nødetater når dette er nødvendig (skader,sykdom,trafikkulykker), hjemmetjenesten er ikke tilgjengelig for henvendelser mens de betjener brukere i området og ingen mulighet til å benytte tekniske hjelpemidler som krevernettilgang til drift av skianlegg.

For initiativtakerne var det viktig å presisere at dette ikke var et klage og oppvaskmøte, men et ønske om hjelp for å bedre situasjonen, og for å se på hvilke muligheter som finnes. God stemning og konstruktiv dialog gav inntrykk av at det er mulig å få til en løsning, dette ble beskrevet av Tommy Johansen dekningsdirektør i Telia. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen oppfordret politikerne til å søke om nasjonale midler som er øremerket utbygging av mobilnett, noe de lovte å følge opp.

Generell følelse etter møtet er en positiv innstilling fra alle deltakere for å få til en løsning, men at første steg er avhengig av at politikerne følger opp rådet om å søke midler.

Dekningsdirektør i Telenor var ikke til stede på møte, men det er allerede avsatt tidspunkt for en dialog mellom telenor og politikerne i Melhus.

Dette innlegget ble publisert i Hovedstyret. Bokmerk permalenken.