Hovin IL – Fortjenestemedalje

Fortjenestemedaljer

GEIR RØNNING har vært kasserer, regnskaps og økonomiansvarlig for Trim/Langrenn gjennom drøyt 20 år. Var også meget aktiv i det praktiske arbeidet med utbyggingen av skianlegget på Kvennabakkan. Løypekjører gjennom alle år, også i denne sesongen. Rennarrangør med påmelding og tidtaking som hovedområde. Implementerte IKT og databaserte løsninger for start og resultatlister og tidtaking. Hadde styring på vekslepenger og kasseoppgjør for alle arrangementer, sommer som vinter, sendte ut årsfakturaer for parkering og treningsavgifter. Sindig styremedlem i Trim-Langrenn, den som alltid holdt bakkekontakten! Tusen takk!

MAY SIRI GRYTDAL har vært med på å trimme Hovins befolkning i flere tiår! Vedkommende var en periode leder for Trim-Langrenn, men først og fremst drifter av – og instruktør for Dametrim på Hovin gjennom snart 25 år,  fra første Steptrening til dagens utgave.  Førr ei dame, og tusen takk!

Så godt som alle på Hovin har smakt vaflene og svelene til INGER FLÅ. Hun har vært vaffel og kioskansvarlig på Kvennabakkan og i andre idrettslige sammenhenger på Hovin. Nevner noen: Terrengløpskarusellene i Fossmarka, poengrennene skileiksøndagene, Jutulrennet, Hovinsrennet, klubbrennene, dugnadsdagene/kveldene – hvert år fra Trim-langrenn ble startet og innpå 25 år framover. Til hvert arrangement brakte hun med vaffelrøre, og på de store rennene var det svelesteking også. Alle kjenner Mor-Inger. Mange av dem konkurrerte hun med i orientering og terrengløpsmiljøet, andre møtte hun gjennom sitt aktive liv i frivillig arbeid i hele sitt voksne liv. Tusen takk!

GUNN AASE BERGMANN har deltatt i Hovin Il og trim/langrenn i godt over 20 år og vært med i ledelsen av avdelingen. Hun har innehatt funksjoner som kasserer i, sekretær og leder. Hun var aktiv med i etableringen av nye Kvennabakkan skianlegg da det ble flyttet fra Gauadalen på slutten av 1980-tallet. Hun var aktivt med i dialogen med grunneiere og i drift av skianlegg og skirenn. Og den dag i dag er det hun som best oversikt over resultatene på på bl.a. Jutulrennet. Takk og lov og tusen takk!

CASPER BERGMANN er vår Handy Man! Han har vært idrettslagets èn-er på drift og service av maskiner og utstyr på Kvennabakkan skianlegg i ALLE – ALLE år!. Utallige timer er lagt ned for på vedlikehold og drift ; og redningsaksjoner i myrhøl og andre steder man ikke skulle tru at nokon kunne jobbe… Denne personen har også vært fast spormaskinfører og kjørt opp skispor og løyper for ALLE som har benyttet seg av skianlegget og Jutulløypetraseen i OVER 20 år. Enormt med timer i skisporet – på maskin. Tusen takk!

JOSTEIN FLÅ tildeles fortjenestemedalje for å ha påtatt seg store ansvars- og arbeidsoppgaver i forbindelse med utbygging av anlegg og som med meget stor entusiasme arbeidet til lagets beste. I over 20 år er det lagt ned så mange timer at lista er alt for lang til å ramses opp her. Det har vært intens og hektisk innsats på Kvennabakkan skianlegg, med svært synlige resultater. Tusen takk!

Kristin.jpgKristin Nordvik er tildelt Hovin ILs fortjenestemedalje for sin store innsats!

-I svært mange år har hun vært en smilende og energisk dame som har bidratt til å legge til rette for skiløp og aktiviteter på Kvennabakkan, fortalte Anders Lehn, leder i Hovin IL, under overrekkelsen.

Litt av en allsidighet og engasjement, som det ikke finnes så mange av!

– Jeg liker best å være i bakgrunnen forteller Kristin smilende, men tusen, tusen takk for oppmerksomheten.

Hun har opp gjennom alle år vært med å bl.a ordne med startnummer, vært tidtaker , stekt vafler, organisert aktivitetsdager som barnas skidag, og hun er ‘oppfinnere ‘ av Bamseløypa- en viktig del av manges poengrenn !

Hovin IL takker for all tid og innsats som Kristin har lagt ned for barn og ungdom på Hovin over flere tiår!

 

Ved jubileet i 1982 ble disse tildelt fortjenestemedalje på følgende bakgrunn:

Fortjeneste1Fortjeneste2