Allidrett

allidrettsavdelinga

Velkommen til allidrettsavdelinga ved Hovin IL. Her finner dere aktuell informasjon over organiseringa og aktivitetene vi har.

Se i menyene under “ALLIDRETT” for info om styret, m.v.

Allidrettstilbudet på Hovin gjelder alle barn opp til 10. trinn.
Det vil si at vi har aktiviteter tilpasser aldersnivået, men på noen aktiviteter er det samarbeid på tvers av alder.

Intensjonen til Allidretten, er å aktivisere barna og gi dem en allsidig innføring i ulike aktiviteter. Disse vil være tilpasset Hovin IL sine idrettsgrener, men andre aktiviteter/idretter blir også presentert, som for eksempel dans, skyting, basketball, sykling, etc.
Rene idrettsaktiviteter tilpasses til Allidrettstrening, som for eksempel fotballtrening i forbindelse med fotballsesong, skitrening i forbindelse med poengrenn, håndballtre-ning i forbindelse med håndballsesong, etc.